Log in
 Har ni gett upp...  
Namn: Roger Markström
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 19:13
Axel
Du pratar strunt utan att ha något som helst belägg för vad du skriver.

Det är enkelt att föra i bevis att den s.k. FT-labben, där den jaktliga egenskapen prioriterats, är den ursprungliga labradoren.
Från den har sedan show-labben utvecklats och blivit vedertagen som rasstandard, olämplig för jakt, och det är enkelt att förändra färg och storlek.
Till den kom så enligt svensk lagom modell DP-labben, "både och", som man i begynnelsen ville utveckla till lite av båda de två förstnämnda, idag vet vi att det inte är möjligt att avla på det sättet kanske är beteckningen "lagomlabbe" mera rätt.

Jag får allt oftare frågor kring stamtavlor, som upptar tid på mina föreläsningar, att tolka dem rätt ger ofta ett tryggare köp och en mer rätt hund för köparen.

Har vi då behov av de tre typerna, javisst har vi det och det kommer vi troligen aldrig att kunna förändra.

Jag är själv en nöjd ägare av en DP-labbe, av eftertänksam individtyp P, för eftersök och stöthund på andjakter. Och två FT-labbar en av individtyp A, en "missil", för andjakter (ofta på gods med de två äldre) och valpen som är av individtyp P kommer att få sin uppgift på jakt när han växt till sig och blivit stor.

// Roger

Namn: pål
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 17:02
tror det går bra med vilken byracka som helst att apportera med

Namn: Axel
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 16:24
Ursäkta men framgick inte det att detta var en exemplifiering av ett sätt att resonera? Alltså, detta exempel gällde inte någon specifik ras.

Namn: Roger Markström
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 15:06
Axel
Ge exempel på "prioriteringar och tillvägagångssätt"? Menar du att man genom att korsa in bordercollie skulle FT-labbarna få en bättre päls? De brittiska FT-labbarna är väl kända för att ha mindre underull. Och hur tror du att det skulle gå med FT-labbens apporterande egenskap om vi korsar in en vallhund som bordercollie?
Vilka genetiskt betingade sjukdomar menar du? Vilka "paragrafer och regler etc." menar du?
Försök också att besvara mina tidigare frågor som jag ställt till dig.
// Roger


Namn: Axel
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 14:33
De engelska uppfödarna är inte sämre men de har andra prioriteringar och tillvägagångssätt, tex vill man förbättra pälsen kan man korsa in en hund av annan ras som har den typen av päls. Kanske egentligen bra för att behålla friskhet och inte avla fram genetiskt betingade sjukdomar. Vi svenskar är ju lite av paragrafryttare och väldigt måna om att följa gällande regler etc.

Namn: Roger Markström
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 14:11
Axel
Du skriver "nuvarande whippetliknande utseendet och de önskvärda egenskaperna" vilket utseende och vilka egenskaper skulle bordercollie tillföra jaktlabradoren enligt din teori?
På vilken grund bygger din ärftlighets-teori? Vilka svenska uppfödare kan du referera till när det gäller labradorer? Menar du att de engelska uppfödarna skulle vara sämre än de svenska?
// Roger


Namn: Axel
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 13:46
Bland annat på svenska uppfödares erfarenheter i andra raser av engelska uppfödare, man är inte så noga som man är i Sverige på en rad punkter.

Namn: Roger Markström
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 13:21
Hej Axel
Du har en teori om att man i England korsat in t.ex. bordercollie i jaktlabradoren. På vilken grund bygger du det påståendet/teorin??
// Roger


Namn: Axel
Datum: Lördag den 28 Maj 2005 Kl: 11:06
Min teori är att man i England korsat in andra raser, tex border collie, i jaktlabradoren och av det skälet fått det nuvarande whippetliknande utseendet och de önskvärda egenskaperna.

Namn: pi
Datum: Fredag den 27 Maj 2005 Kl: 17:29
Hej Anna!

Kul med ett seriöst svar på på det som jag menade som en seriös fråga.
Du tar upp extremer från både jaktprov och utställning och om jag förstår
dig rätt så tycker du att provverksamheten inom såväl jakt som utställning
är modestyrd och tävlingsinriktad. Jag håller med dig om att man som
uppfödare måste se till helheten och inte endast meriter. Däremot tycker jag
inte att jaktaveln resp utställningsaveln är "lika goda kålsupare". Jag ser
inte problemet med att en hund meriterar sig på jaktprov, därmot så kan man
dra slutsatsen idag (inom flera raser) av att en hund som får en 1:a, CK eller
cert är lika med att den inte har en funktionsduglig exteriör! Det tycker
jag är riktigt illa.

1. Detta med att hålla sig till rasstandarden: Rasstandarderna är så pass
"luddigt" skrivna att det krävs mer än endast en rasstandard för att avgöra
vad som är en utmärkt exteriör/typ hos en hund. Det måste ju vara så att man
(domarna, uppfödarna) har en bild med sig i huvudet av vad som är en typisk
hund av avsedd ras. Exempel: Min uppfattning är att en jaktspringer både
uppfyller rasstandarden för springer spaniel och ser ut som de avbildade
springrarna på gamla 1800-tals målningar. Domare idag anser att en betydligt
större, hårigare springer är en rastypisk springer. De har sin typ av
springer med sig i bakhuvudet och får den att passa in i rasstandarden.
Rätta mig gärna om jag har fel, detta är något jag inte blir klok på.

2. Om nu syftet är att ta fram bra jakthundar för någon specifik form av
jakt, och de hundar som lyckas bäst med detta har en exteriör som inte
uppfyller en del av rasstandarden. Ska man då försämra hundens jaktförmåga
genom att inte föra denna exteriör vidare? Eller ska man fortsätta på den
linjen, för att egenskaperna är viktigare än rasstandardens
exteriörbeskrivning? Dvs exteriör som konsekvens av funktion, inte exteriör
för sakens skull.

3. När man överger funktionen och enbart avlar på exteriören så får det fler
följder än bara det att hunden inte fungerar inom sitt område. Tittar man på
resultaten av mentalbeskrivningar för exteriöravlade hundar ser man rädslor,
problem med avreaktioner, liten nyfikenhet, liten leklust, skotträdsla mm.
Plus att den extrema exteriören som kommer som ett brev på posten i flera
fall ger hunden sämre livskvalitet. (Hängande ögon, överdriven pälsmängd,
dålig pälskvalitet, löst hängande skinn mm mm).
En funktionsavlad hund fungerar inte inom sitt område med liknande
mentalitet.Hur långt kommer man med en skotträdd jaktspringer?
Tittar man på konsekvensen av att avla med funktionen som prioritet ett,
vilka negativa konsekvenser får det? Jag säger inte att det inte finns, jag
har bara inte kunskap om det och jag vill gärna bli upplyst i den frågan.

Pga 1, 2 och 3 anser jag att rasstandardens exteriörbeskrivning till största
delen gör skada, och jag ser inte varför den skulle vara annat än
rådgivande.

Dessutom så undrar jag fortfarande varför engagemanget inte är större för
att rätta till konsekvenserna av denna "modeinriktade tävlingsverksamhet",
avsikten med både utställningar och jaktprov är väl just avelsutvärdering?

Mvh

Namn: Anna T
Datum: Fredag den 27 Maj 2005 Kl: 15:21
Nej Stefan vid DET provet får man en nolla, men man kan få sin etta provet efter (eller före)! Har man tur kan man ju slippa gå i par (eller jobba nära) hund av samma kön

Namn: Stefan F
Datum: Fredag den 27 Maj 2005 Kl: 14:59
Anna T, Får man 1:a i ekl om hunden flyger på parhunden?

Namn: Anna T
Datum: Fredag den 27 Maj 2005 Kl: 10:27
Suck .. så börjar det återigen en "antingen eller diskussion"... och jag kan inte låta bli att lägga mig i.

Hunden i ekl på jaktprov ska tydligen se ut så att man undrar om den är renrasig - och certhunden kan över huvud taget inte gå till pris på jaktprov...

Det är kanske OK att tävlingsinriktade hundägare ser det på det sättet, men förödande om det samtidigt ska påverka eller till och med styra avelsarbetet!

Du som har synpunkter på avelsarbetet uppmanar jag att läsa rasens standard. Var riktigt uppmärksam då du läser historik och beskrivning av rasernas helhetsintryck!

Tyvärr behöver domare på både jaktprov och utställning påminnas om innehållet i standarden. Vi som tar en och annan kull måste göra detsamma och vi borde fatta att MERITER inte med automatik innebär att vi förvaltar våra raser väl. En retriever som är så taggad och testosteron-stinn att den på jaktprov flyger på den går i par med - den är inte rastypisk trots 1:a i ekl på jaktprov. Precis lika illa är det med certhanen som "kryper" fram i ringen med ägaren som "baxar" upp vederbörande så att den får "fantastiska" vinklar och lyckas stå kvar trots att den är så skraj att den helst av allt skulle fly från utställningsringen. Ingen av dessa bägge borde få föra sina gener vidare!

Det går ständigt "mode" i vilka hundar som ska premieras på "tävling" (som ju dessvärre numera är vad jaktprovs- och utställningsverksamheten utvecklats till) och alltför många vill tllfredställa sitt "ego" i första hand - både som förare/utställare/uppfödare och domare. Blanda bara inte ihop tävlingsframgångar med seriöst avelsarbete. För att bedriva det krävs andra förmågor, långsiktigt och kritiskt tänkande, erfarenhet och inte minst ödmjukhet.


Namn: pi
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 19:29
Sorry, inte så bekant med utställningsreglerna...
Min poäng var att om en jaktlabbe går bra på utställning så kan man undra om den verkligen har en exteriör anpassad för jakt. Och jo, det var ett skämt, fast ändå inte.

Namn: Hugo
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 19:20
Vad menar du pi? Skämtar du eller? Det är ingen risk och få ck på en fågelhund som är jaktprovsmeriterad, då får ju man cert!

Namn: pi
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 18:47
Stefan T:
Skulle i och för sig vara jätteroligt att beskåda. Akta bara så att ni inte får mindre än en 2:a! Med mindre än en 2:a på utställning, eller gud bevare mig, Ck(!), så kan man börja fundera på om hunden verkligen är funktionsduglig :-).

Namn: Hugo
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 15:11
Jag kan bidra med en Irländsk setter som går i segrarklass på jaktprov, ja lovar, skk folket tror nog inte att den ens är renrasig.

Namn: Stefan F
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 14:16
Vi kanske ska göra en liten kupp, vi går ihop en sådär 50 stycken ägare av labrador av jaktvarianten och anmäler oss till samma utstälning. Borde kunna ge ett litet avtryck i statistiken.

Namn: Hugo
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 13:57
Loppan, ungefär så!

Namn: Loppan
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 13:02
"Hur tänker ni?"
Att om en hund inte har dokumenterade meriter från jaktprov, eller att man personligen jagat med hunden. Så är det ingen jakthund!

Namn: Frank-T.
Datum: Torsdag den 26 Maj 2005 Kl: 01:25
Kan foreslå en bok i emnet minioritet vs majoriteten.
Les Henrik Ibsen's "En folkefiende". Skrevet for over 120 år siden og fortsatt brennende aktuell i dag.

Namn: pi
Datum: Onsdag den 25 Maj 2005 Kl: 23:15

Jag kan tänka mig att det finns många i detta forum som enbart har jaktvarianten av en ras om den är delad.
Allteftersom saker och ting har börjat gå upp för mig om rasers delning och utställningarnas konsekvenser så blir jag så upprörd.
Det känns som om jaktfolket bara har vänt SKK ryggen och kör sitt "race" och är nöjda och glada med det.
Stör det er inte alls att raser förstörs? Att hundar far illa då de tvingas bära på extra päls och skinn och dras med dålig mentalitet för att de bara avlas på utseende?
Eller var ni upprörda en gång, men nu orkar ni inte bry er? Utställningsfolket har i många raser helt makten över registreringskrav mm.

Jag bara undrar. Kanske ska jag bara köpa min jakthund och vara nöjd och glad och inte engagera mig i det som sker som konsekvens av utställningarna. Hur tänker ni?

  << tillbaka
EftersöksService: 798    ApportService: 451    Forum: 28 806    
Startsida