Log in
 Ssrks raser friska...  
Namn: Stefan
Datum: Lördag den 26 Mars 2005 Kl: 15:21
Maria! Informationera valpköpare är verkligen inget nytt. Vi har i dagens informationssamhälle informerat ihjälp folk alltifrån PPM till alkoholens verkningar. Nää, krafttag gäller då erkänt duktiga uppfödare samt andra åsidosätter rasens utveckling för att uppnå egna ekonomiska mål, då har det gått för långt. Jag ställer mig frågande inför om vi kan göra mer via regler och bestämmelser i hundklubbar. Det är kanske som så att försäkringsbolagen istället skall riskbedömma varje uppfödare och gradera dessa efter en betygsskala 1-5 (med 5 som bäst). Sedan försäkrar man in hundarna enligt denna femgradiga skala där de i kategori 5 har en mycket låg premie och kategori 1 en mycket hög (3000-3500 kr/år/hund) Detta skulle vara en väg att avskräcka avel på oseriöst sätt.

Namn: Stefan
Datum: Lördag den 26 Mars 2005 Kl: 15:10
Jag sitter i dessa dagar och håller i ett material om retrieveravel. En sak som jag frapperas över är denna inskränkta uppfattning att tikar över 7 år skall man inte avla på. Vi vänder på "problemställningen" tik 5 år har idag haft tre kullar lämnat 30-40 % hdfel, (tik 2) 8 år haft 4 kullar lämnat 10 % hdfel, vilken skulle du avla vidare på??? Ute i naturen skulle dess egna lagar sålla bort tiken som lämnar hdfel då dessa långsamt dog ut. Ålderns betydelse på fertiliteten kan jag inte uttala mig om, men eftersom det finns registrerade valpkullar efter 12 åriga tikar så är tiken fortplantningsförmåga stor. Men det vi jag inte säga eller propagera för avel med överåriga tikar. SKK:s avelregler styr också detta genom veterinärbesiktning innan avel och detta instrument är för mig tillräckligt.

Namn: Lars
Datum: Lördag den 26 Mars 2005 Kl: 11:10
Det är så klart dessa insatser kan göra något åt det. Uteslut, varna, tag kontakt personligen och upoplys och diskutera! Klargör vad organisationen står för och ta till de sanktionsmöjligheter som finns. Som det är nu råder allt för stor flathet och lathet.

Enligt paragraf 2:4 i SKKs grundregler för hunduppfödning och överlåtelse av hund gäller: "att till avel endast använda hundar som är friska, dvs inte uppvisar tecken på sjukdom eller funktionshinder och inte heller har eller uppvisar tecken på genetisk belastning som innebär ökad risk för att avkomman skall uppvisa tecken på sjukdom eller funktionshinder."

Namn: Maria
Datum: Fredag den 25 Mars 2005 Kl: 19:26
Det kommer alltid att finnas en liten del mindre seriös avelsverksamhet , det kan varken LRK eller SSRK eller ytterst SKK göra något åt. Det man kan göra , är att informera i rasklubbar och specialklubbar så att hugade köpare vet vad man måste ta reda på via de officiella verktyg som finns i form av SKK hunddata och rasdata tex.
Att belasta tikar med för många kullar och upp i hög ålder ( över sju )är ju heller inte vidare uppfödaretiskt (oavsett hälsostatus på tidigare kullar) eller hur?

Namn: Stefan
Datum: Torsdag den 24 Mars 2005 Kl: 21:58
Ja Marita! Det finns en sådan hund som lämnat 70 % hd. Det finns också några som lämnar 35-50% hd fel. Av dessa är några tikar som dessutom har haft 5 kullar. Är detta inte något som man borde kunna stävja i avelsarbetet???

Namn: Marita
Datum: Torsdag den 24 Mars 2005 Kl: 12:01
Stefan, vad menar du med "7/10 valpköpare"? Menar du sju av tio valpköpare? Menar du således att labradorrasen har 70% HD??

Namn: Stefan
Datum: Torsdag den 24 Mars 2005 Kl: 11:56
Marita! Är LRK RAS-program synat av SKK??? Ni finns ej omnämnda på deras nya Websida över fastställda RAS! Kanske en miss från SKK?

Namn: Stefan
Datum: Torsdag den 24 Mars 2005 Kl: 09:14
Marita,! På pappret och i dokument kan man säga mycket men hur är det i verkligheten??? Jag vet att LRK inte kan ta ansvar för uppfödarnas handlingar, men man behöver inte hänvisa prtesumtiva valpköpare till rena valpfabriker. LRK arbetar säkert utifrån bra strategiska mål men vad som behövs nu är krafttag mot hd/ad utvecklingen på DP sidan. Jag framför inte dessa åsikter för att peka ut någon speciell. Jag tycker att LRK/SSRK skulle instifta något uppfödarepris som verkligen premierar gott avelsarbete. Då med hänsyn till statistik på HD/AD/ÖGON. Stimuleras detta i SKK:s uppfödarepris?????? Vi köper hundar för att leva med dessa i många år och då kan jag inte godta att 7/10 valpköpare får en hddefekt valp, gör du?

Namn: Marita
Datum: Tisdag den 22 Mars 2005 Kl: 16:44
Stefan, gå in på LRKs hemsida och läs om RAS-projektet (under Avel) så ser du där hur klubben har tänkt sig framtiden om rasens utveckling ang både HD och annat.

Marita

Namn: stefan
Datum: Tisdag den 22 Mars 2005 Kl: 15:06
Labradorens utveckling på hd sidan är minst sagt oroligt. Vid en koll bl a hur LRK sköter sitt åtagande om att främja samt värna om rasens bästa. Då kan man bli betänksam. Om man titta på hänvisade vaplkullar och hittar avel som pågår på hundar som lämnat 70%???? nedärvning, då blir man orolig. Jag ser dessutom renommerade uppfödare som avlar på tikar/hanar som lämnar mycket höga hd-tal 35-50% bland avkommorna. Vad bör göras för att bromsa denna utveckling. Skall försäkringsbolagen vägra försäkra in valpar efter hundar som lämnar höga hd-tal, eller?????

Namn: Helen A
Datum: Söndag den 20 Mars 2005 Kl: 12:02
Snabbkoll i SKK Hunddata indikerar att artros och katarakt inte utgör hinder för avel avseende golden retriever.

Namn: Helen A
Datum: Söndag den 20 Mars 2005 Kl: 11:37
Förhoppningsvis är köpare av hund för jaktliga ändamål informerade om höftledsdysplasi. Här lägges ansvaret på köparen. Det är väl sannolikt att det också finns vissa köpare av jakthund som inte är informerade. Dock besvarar detta inte frågan om varför man väljer att inte binda sig formellt. Anser man att retrievers som säljes som sällskapshund inte behöver friska höftleder?

Namn: Husse
Datum: Lördag den 19 Mars 2005 Kl: 23:47
Helen, du kan ju prova att sälja retrievers till jakt där föräldrarna är belastade med exempelvis höftledsfel....

Utbudet av bra hundar är så stort att affärerna inte direkt kommer att gå lysande...
Dels är de flesta köparna mycket väl medvetna om vad de vill ha och hur det skall vara.
Är de inte det, lär alla andra uppfödare tala om det för dem....

Däremot, att exempelvis sälja Golden eller labbar i dagspressen med annonser typ, "barnvänliga familjehundar" går säkert bra oavsett om hunden kan gå eller inte...
det är däremot en annan sak....

Namn: Helen A
Datum: Lördag den 19 Mars 2005 Kl: 09:45
Citat: "I de raser med många individer är det dock rätt ovanligt att man avlar på djur som har en defekt. Man anser sig alltså kunna hålla defekterna stången utan att ansluta sig till den hårdare linjen."

Om det är på detta sätt kan man väl lika gärna bestämma sig för att binda sig formellt till att inte avla på hundar med sjuka höftleder? Varför gör man inte det? Känns på något sätt oseriöst. Majoriteten av retrieverraserna har ju så stora populationer så det torde inte vara något problem ur populationsgenetiskt hänseede.

Hur vanlig/ovanligt är det egentligen att man avlar på sjuka höftleder?

Namn: Marita
Datum: Fredag den 18 Mars 2005 Kl: 17:12
Hej Helene

Först och främst tillhör inte wachteln SSRK (det var många år sedan den försvann därifrån).

Anledningen till att SSRKs uppfödare har kravet att endast avla på känt status (och inte ua) är att rasklubbarna genom SSRK inte begärt hos SKK att få ha den hårdare linjen. Man anser förmodligen att mycket gott kan åstadkommas på frivillig väg samt att det ibland t o m kan vara OK att använda en hund i avel som har t ex en lindrig pålagring eller lätt HD. Detta fenomen syns fr a i raser med liten population. I de raser med många individer är det dock rätt ovanligt att man avlar på djur som har en defekt. Man anser sig alltså kunna hålla defekterna stången utan att ansluta sig till den hårdare linjen. Varje enskild rasklubb kan dock ansöka om detta genom sin specialklubb. T ex har ju bl a labbarna stenhårda regler på ögonlysning (PRA) vilket ju inte alla övriga inom SSRK har.

Namn: Helen Andersson
Datum: Fredag den 18 Mars 2005 Kl: 11:07

Någon som vet resonemanget bakom att alla SSRKs raser utom wachtel inte har krav på friska höftleder hos föräldradjuren för att få registrera en kull hos SKK? Detta till skillnad från nästan samtliga raser i grupp 1 och 7. SSRKs raser är väl minst lika mycket arbetande som dessa med samma behov av friska höfter?

  << tillbaka
EftersöksService: 798    ApportService: 451    Forum: 28 806    
Startsida